نشانی دفتر مرکزی :

دفتر مرکزی : تهران – خیابان شریعتی – روبروی حسینه ارشاد کوچه نسترن – پلاک ۲ – واحد ۳ و ۴     کدپستی :‌۱۵۴۶۶۴۶۵۱۵
تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۲۵۰۷۳۵
فکس :‌۰۲۱۲۶۶۴۵۲۲۹نشانی دفتر کارخانه :

کارخانه : مازندارن – جویبار – شهرک صنعتی جویبار – الیاف نمونه
تلفن تماس :‌ ۰۱۱۴۳۵۶۳۱۹۲۹۳

مدیر بازرگانی :

مهندس تیام حبیبی
تلفن تماس : ۰۹۱۹۰۰۳۷۴۵۱